Záručný a pozáručný servis, spúšťanie kotlov do prevádzky môžu vykonávať len vyškolené a odborne spôsobilé osoby.

S dôverou sa obráťte na našich servisných technikov:

Okres Martin:
MB Servis Marián Bodorík
tel: 0907 819 509
email: mbservis@atlas.sk

Fundárek Peter
tel: 0903282557
email: fundarek.peter@gmail.com

Okres Turčianske Teplice:
BALOG JÚLIUS
tel: 0907 481251
email: juliba000@gmail.com

Oblasť Kremnica / Žiar nad Hronom:
Ďurdík Vladimír
tel: 0905 866 649
email: durdik@enbra.sk

Montáž

Montáž zariadení vám dokáže zrealizovať každý šikovný kúrenár z vášho okolia, alebo si vyberte z našich odporúčaných kúrenárov:

Jaroslav Ďanovský
email: jdanovsky1@gaya.sk
tel: 0908 219191

Koleňák Milan
tel: 0905 427716

Fundárek Peter
tel: 0903282557
email: fundarek.peter@gmail.com

Zivčák Ján
tel: 903048559
email: jankoziv@centrum.sk